Nawigacja

Czwartek 17.01.2019

Mapa

Czwartek 17.01.2019

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa
  Stare Drzewce 55,
  67-407 Szlichtyngowa
 • tel.(65)549 31 15
  fax (65) 549 31 15
  e-mail. sp.staredrzewce@wp.pl
 • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

  DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

  14 października w całej Polsce obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej.

  Upamiętnia on rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Potocznie, dzień ten nazywamy Dniem Nauczyciela, w którym to uczniowie mają okazję, aby podziękować swoim nauczycielom za wkład pracy włożony w ich edukację i wychowanie.

 • DZIEŃ CHŁOPAKA

  DZIEŃ CHŁOPAKA

  Dzień Chłopaka, to nowe, nieoficjalne święto obchodzone w Polsce 30 września, głównie wśród młodzieży szkolnej. Jest to w pewnym sensie męski, albo raczej chłopięcy, odpowiednik Dnia Kobiet. W dniu tym dziewczęta składają chłopcom życzenia i wręczają drobne upominki, aby wyrazić swoją sympatię. W Polsce jest to święto nieco bardziej popularne od Dnia Mężczyzn, co wiąże się zapewne z popularyzacją idei równości płci i większej aktywności ze strony kobiet, które dzięki niemu zyskują pretekst do okazania swojej sympatii dla chłopców.

 • Reforma podręcznikowa – harmonogram wprowadzania zmian

  Reforma podręcznikowa – harmonogram wprowadzania zmian

  Przypominamy, że w roku szkolnym 2015/2016 rodzice uczniów klas I, II, i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum nie będą kupować podręczników lub materiałów edukacyjnych niebędących podręcznikami oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zapewnienie tych podręczników i materiałów jest zadaniem szkoły - rodzice nie mogą ponosić kosztów związanych z ich zakupem.   
  W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie otrzymują: Klasy I - II szkoły podstawowej:

  1. podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, które  zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, 

  2. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego,

  3. materiały ćwiczeniowe.

  Klasa IV szkoły podstawowej:

  1. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

  2. materiały ćwiczeniowe

  . Klasa I gimnazjum: 

  1. podręczniki lub materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

  2. materiały ćwiczeniowe. W roku szkolnym 2016/2017 bezpłatnym dostępem do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zostaną objęci uczniowie klas I – V szkoły podstawowej oraz uczniowie klas I-II gimnazjum.
   
  W roku szkolnym 2017/2018 wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum będą mieli zapewniony bezpłatny dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Uprzejmie informuję, że proces aplikowania o udzielenie dotacji celowej rozpoczął się 15 marca br.  Każda szkoła ma wpływ na moment otrzymania dotacji. Informację lub wniosek, niezbędne do udzielenia dotacji, dyrektorzy szkół mogą składać do organów prowadzących już od połowy marca każdego roku. Jednostka samorządu terytorialnego może dysponować środkami na zakup podręczników już od maja. Przekazanie dotacji odbywa się najpóźniej do 15 października danego roku. Jednocześnie przypominamy, że do 25 sierpnia br. dyrektor szkoły ma obowiązek przygotowania aktualizacji informacji lub wniosku, uwzględniających wyniki postępowania rekrutacyjnego. Natomiast do 15 września br. dyrektor szkoły ma możliwość aktualizacji liczby uczniów. Informacje na temat składania zapotrzebowania na podręczniki zapewniane przez MEN:  

  „Nasz elementarz" - podręcznik do klasy I, 

  „Nasza szkoła” - podręcznik do klasy II szkoły podstawowej, 

  są dostępne pod adresami: 

  http://www.naszelementarz.men.gov.pl; 

  http://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/program-darmowy-podrecznik/podrecznik-dla-klas-IIII  


  Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej   

 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

  01.09.2015

  1 września jest dniem wyjątkowym. Tego dnia w całej Polsce wspominany jest początek wielkiej tragedii, którą była II Wojna Światowa. Wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy śmierć poległych w walce o niepodległość.

  Ale również tego dnia pierwszoklasiści rozpoczynają nowy rozdział swojego życia.

  W naszej szkole wszystko zaczęło się od Mszy Świętej w kościele parafialnym w Starych Drzewcach, której przewodniczył ks. Ryszard Dudek. Po Mszy Świętej wszyscy uczestnicy udali się do  Szkoły na oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016.

  Równo o godzinie 10.00 zabrzmiał pierwszy dzwonek. Po przybyciu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Pani Halina Szuman- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Drzewcach. 

  Wśród znakomitych gości  nie zabrakło Pani Elżbiety Rahnefeld - Burmistrz Gminy Szlichtyngowa.

  W tym roku szkolnym wychowawstwo nad dziećmi sprawują:

  - Pani Natalia Szuman – oddział przedszkolny

  - Pani Alina Kowalska – klasa I

  - Pani Dorota Kostka – klasa II

  - Pani Danuta Kachel – klasa III

  - Pani Elżbieta Prałat – klasa IV

  - Pan Jarosław Orliński – klasa V

  - Pani Arleta Brzostowska – klasa VI

    Po podaniu przez wychowawców planów lekcji uczniowie i nauczyciele rozeszli się z entuzjastycznym nastawieniem do domów.

 • Biegi o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa

                             

  W dniu 15 maja 2015 r. na boisku sportowym w Szlichtyngowej odbyły się kolejne Biegi o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy w Szlichtyngowej. Burmistrz Elżbieta Rahnefeld powitała uczniów i życzyła wszystkim powodzenia w zawodach.

  Wpierw rozegrano sztafetę szkół podstawowych. Pierwsze miejsce i Puchar Burmistrza zdobyła reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej. Drugie miejsce i Puchar Burmistrza zajęła Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach, a trzecie i Puchar Burmistrza reprezentacja Szkoły Podstawowej w Starych Drzewcach.
  Następnie rozegrano biegi indywidualne w poszczególnych kategoriach wiekowych. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach otrzymali medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Szlichtyngowie.

   

   

 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  W dniu 3 maja 2015 r. w Szlichtyngowej odbyły się uroczystości z okazji 224 – tej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Uroczystą mszę św. celebrował ksiądz dziekan Antoni Łatka. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem: Urząd Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, Rada Miejska w Szlichtyngowej, Zarząd Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Szlichtyngowej, sołtysi z terenu gminy Szlichtyngowa, Zespół Świetlic w Szlichtyngowej, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Szlichtyngowej, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej, Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach, Szkoła Podstawowa w Starych Drzewcach oraz AIR Soft Gun Szlichtyngowa. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa pani Elżbieta Rahnefeld w swoim wystąpieniu nawiązała do historii uchwalenia Konstytucji 3 Maja i podziękowała wszystkim za udział w uroczystości.

  Program artystyczny przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej w Starych Drzewcach: inscenizację, pieśni historyczne oraz polonez zatańczony przez najmłodszych.

  Zdjęcie

   

 • Dzień Wiosny

  Dzień Wiosny

  Dnia 23.03.2015 roku w naszej szkole powitaliśmy wionę. Dzieci ubrane kolorowo rozpoczeły warsztaty wiosenne. Po ich zakonczeniu odbyła się prezentacja dziecięcych prac. Uczniowie zostali nagrodzeni za swoje prace a następnie wyruszyliśmy wiosennym korowodem przez wieś, ogłaszając mieszkańcom nadejście wiosny. Na zakończenie imprezy odbyło się ognisko podczas którego dzieci piekły kiełbaski. To był bardzo radosny dzień.

  Alina Kowalska

 • Światowy Dzień Zdrowia

  Światowy Dzień Zdrowia

  Dnia 28 kwietnia w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Zdrowia. Rozpoczęliśmy go od spotkania z pracownikiem Ośrodka Zdrowia w Szlichtyngowie, który przygotował dla naszej społeczności szkolnej krótką pogadankę na temat zdrowego odżywiania się. Nasze dzieci w aktywny sposób brały udział w tej rozmowie. Następnie uczniowie rozeszli  się do sal, aby przygotować jedno zdrowe danie. Po upływie określonego czasu, odbyła się prezentacja dania oraz wcześniej przygotowanego plakatu na temat zdrowego stylu życia.  Po degustacji jury zdecydowało, że najlepiej z zadania wywiązała się klasa VI. Na drugim miejscu znalazła się „Zerówka” a na trzecim klasa III . Po rozdaniu pamiątkowych dyplomów uczniowie powrócili do klas.

  Anna Neć

 • Babciom i Dziadkom… serca za serce

  Babciom i Dziadkom… serca za serce

   

              Dnia 21 stycznia 2015 roku w Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach świętowano Dzień Babci i Dziadka.  Na tę uroczystość przybyło około 90 seniorów, dla których dzieci zarówno z klas młodszych, jak i starszych, przygotowały program artystyczny.  Każda klasa zaprezentowała swoje talenty. Dzieci z „zerówki” pod okiem p. N. Szuman i p. A. Rambolińskiej- Krawczak pięknie przedstawiły pełną ciepła i humoru scenkę. Dzieci z klas I-III, przygotowane przez swoje wychowawczynie (p. D. Kostkę, p. D. Kachel i p. A. Kowalską), cudownie śpiewały piosenki dedykowane szanownym gościom. Uczniowie z klas IV- VI zaprezentowali natomiast wiązankę wierszy, czasem wzruszających, czasem żartobliwych, zawsze jednak podkreślających ogromną miłość i wdzięczność dla Babć i Dziadków. Nad najstarszymi uczniami oraz organizacją całości imprezy czuwała p. J. Jasik.

  Wszystkie dzieci włożyły wiele czasu i serca, by w ten sposób podziękować Babciom  i Dziadkom za ich serce, czas, wyrozumiałość i cierpliwość. Za to, że po prostu są.

              Życzenia dostojnym gościom złożyła również p. Dyrektor H. Szuman, a także  P. Burmistrz E. Rahnefeld, która zaszczyciła nas swoją obecnością.

              Po części oficjalnej i artystycznej uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, wnuczęta zaś wręczyły przygotowane przez siebie upominki.

  Justyna Jasik

   

 • Wesołych Świąt

  Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem,
  A Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.
  Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
  spędzonych w rodzinnym gronie życzą:
  Dyrekcja,
  Grono pedagogiczne,
  Pracownicy

 • Kiermasz Bożonarodzeniowy.

  Kiermasz Bożonarodzeniowy.

   W dniach 13 i 14 grudnia 2014r. w kościele parafialnym w Starych Drzewcach odbył się Kiermasz Bożonarodzeniowy. 

  Organizatorem kiermaszu było stowarzyszenie "Jesteśmy Razem przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach"

  Podczas kiermaszu sprzedawane były prace wykonane przez naszych mieszkańców. Całkowity dochód z kiermaszu to kwota 789 zł. Kwota ta w całości zostanie przekazana na statutową działalność stowarzyszenia.

   

  Bardzo dziękuję wszystkim, którzy podarowali nam swoje rękodzieło oraz tym, którzy zechcieli je nabyć, wspierając tym samym naszą organizację.

  Prezes zarzadu

  Ilona sadowska

  źródło: http://www.drzewce.eu/

 • Wycieczka rekracyjno- sportowa

  Wycieczka rekracyjno- sportowa

  Uczniowie kl. II - VI wzięli udział w wycieczce do Lubina, gdzie zwiedzali Park Dinozaurów oraz Mini Zoo. Uczniowie mogli podziwiać dinozaury naturalnej wielkości, poszerzyli swoją wiedzę na ich temat (okresu, kiedy żyły, wielkości, rodzaju pożywienia, którym się żywiły), poszukiwali szczątków dinozaurów zakopanych w piasku. Zobaczyli rzadkie okazy ptaków oraz innych zwierząt żyjących w okolicach Lubina.​Następnym celem wycieczki był  przejazd do Polkowic na pływalnie. Wycieczka była bardzo udana, podobała się dzieciom, nikt się nie nudził. Wszyscy zadeklarowali chęć udziału w kolejnej tego typu wyprawie.

   

 • UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

  UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

   

   

  13 listopada odbyła się w naszej szkole akademia z okazji przypadającego 11 listopada Święta Niepodległości. Uczniowie z kl. IV- VI zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym w bardzo prosty i przejrzysty sposób przybliżyli społeczności uczniowskiej etapy walki o niepodległość naszego kraju. Dziękujemy uczniom i nauczycielom za możliwość udziału w żywej lekcji historii.

 • Nowy plac zabaw w Starych Drzewcach-Zw.pl

  Przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach powstał długo oczekiwany plac zabaw. Dzięki staraniom Stowarzyszenia “Jesteśmy Razem przy Szkole Podstawowej w Starych Drzewcach” wraz z Radą Rodziców oraz pracownikami szkoły udało się pozyskać odpowiednią na ten cel ilość środków.

  Od 18 września plac zabaw jest już otwarty.i – mówi Ilona Sadowska prezeska stowarzyszenia. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 15 tysięcy 600 złotych. – mówi Ilona Sadowska.W tym roku planowany jest jeszcze montaż kilku elementów placu zabaw, ale w innym miejscu, na terenie obok remizy OSP.

   

 • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

  DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

  14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia. W uroczystości uczestniczyli wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi, zaproszeni emeryci i przedstawicielka lokalnych władz. Uczniowie klasy drugiej recytowali wiersze, śpiewali piosenki i opowiedzieli kim chcieliby dzięki swoim nauczycielom zostać w przyszłości. Uczniowie klas starszych zaprezentowali w humorystycznej scence ciężką pracę nauczyciela. Na zakończenie części artystycznej przygotowanej pod okiem p. D. Kachel uczniowie wręczyli nauczycielom, pracownikom obsługi i emerytom bukieciki kwiatów. Po przedstawieniu p. dyrektor H. Szuman złożyła życzenia i wręczyła Nagrody Dyrektora  wyróżnionym nauczycielom i pracownikom obsługi. Uwieńczeniem miłej uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

 • Zakończenie roku szkolnego 2013/2014

  Zakończenie roku szkolnego to jedna z najbardziej oczekiwanych chwil dla każdego z Was. 
  Dzień, w którym każdy otrzyma świadectwo swojej pracy . 

  Miniony rok szkolny był bardzo pracowitym okresem.
  Wiele wyzwań i zmian, cennych inicjatyw oraz twórczych działań
  to efekt Waszej codziennej pracy.

  Koniec roku szkolnego jest okazją, by Wszystkim Państwu podziękować za rzetelność, 
  wytrwałość, za serce i zaangażowanie, za solidną, sumienną pracę.

  Dziękuję Wam Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy, za to, że przekazując młodemu
  pokoleniu zasób wiedzy oraz określone umiejętności, wzbogacacie w nich nieprzemijające
  wartości dobra, prawdy i piękna.

  Wam Drodzy Rodzice, dziękuję za to, że podejmujecie trud współpracy ze szkołą
  dla dobra Waszych dzieci.

  Uczniom przekazuję gratulacje i podziękowanie za pragnienie
  zdobywania wiedzy, osiągnięte wyniki i dążenie do poszerzania horyzontów
  oraz dbałość o dobre imię szkoły.

   

  Dyrektor Szkoły Podstawowej 

  mgr Halina Szuman

 • Pszczółki i Chochliki w Kluczewie

  Pszczółki i Chochliki w Kluczewie - Obrazek 1Do Kluczewa dotarliśmy o godz. 13.00. Na miejscu czekał na nas tajemniczy pan, który wskazał nam właściwą drogę; drogę pełną miłych przygód.

  • Poznaliśmy trzy zaczarowane miejsca:
  1. Plac zabaw
  2. "Podwórko u cioci Asi"
  3. "Starą Chatę u Kowala"
  • oprócz zaczarowanych miejsc, były również zaczarowane przedmioty:
  1. Wychodek
  2. Kosz na śmieci
  3. Zabawki

  Czas spędzony w Kluczewie, był dla nas niezapomiany. W sielankowym nastroju szczęśliwie wróciliśmy do domu.

  Z niecierpliwością czekamy na kolejną wspólną wyprawę. Tym razem odwiedzimy......

  Opiekunowie i organizatorzy pani Ewa i Natalia.

 • Szkoła Podstawowa również dołącza się do akcji -pomoc dla Jakuba

  Szkoła Podstawowa również dołącza się do akcji -pomoc dla Jakuba

  Szanowni Państwo!

  Mieszkaniec Starych Drzewiec Jakub Michalak (lat 11) zapadł na cieżką chorobę. W chwili obecnej przygotowywany jest w szpitalu we Wrocławiu do chemioterapii, a następnie do przeszczepu szpiku kostnego. Za naszym pośrednictwem rodzice chłopca zwracają sie z prośba o wsparcie finansowe leczenia syna. Można tego dokonać przelewając pieniadze na konto:

   

  Fundacja "Na ratunek dzieciom z choroba nowotworową"

  ul. O. Bujwida 42

  50 - 368 Wrocław

  Bank Millenium S.A.

  11 1160 2202 0000 0001 0214 2867

  z tytułem wpłaty " Jakub Michalak"

  źródło;http://www.drzewce.eu/

   

 • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej-pokaz sprzętu

  Piękna pogoda sprzyjała pokazom sprzętu pożarniczego, który odbył się w naszej szkole w dniu 26 maja br. Zgromadzeni uczniowie mogli zobaczyć m.in. sprzęt i wyposażenie samochodów ratowniczo-gaśniczych. Strażacy demonstrowali również sposoby udzielania pierwszej pomocy. Pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem, szczególnie najmłodszych widzów. Możliwość wejścia do samochodów  wywoływała na twarzach dzieci wiele uśmiechów i sprawiła im dużą frajdę. Pokaz zorganizowali wschowscy strażacy. Dziękujemy smiley

 • DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ - DRZWI OTWARTE

  Zdjęcie12 maja 2014r. odbył się Dzień Europejski połączony z Drzwiami Otwartymi  Gimnazjum w Szlichtyngowej. Zaproszeni uczniowie klas VI mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną „Aktywność gimnazjalistów” oraz przedstawienie pt. „Balladyna”. Po części artystycznej szóstoklasiści zostali zaproszeni do obejrzenia placówki.
  Następnie rozpoczęliśmy obchody Dnia Europejskiego, w którym poza gimnazjalistami udział wzięli również uczniowie szkół podstawowych.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa
  Stare Drzewce 55,
  67-407 Szlichtyngowa
 • tel.(65)549 31 15
  fax (65) 549 31 15
  e-mail. sp.staredrzewce@wp.pl

Galeria zdjęć