Nawigacja

Czwartek 17.01.2019

Mapa

Czwartek 17.01.2019

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa
  Stare Drzewce 55,
  67-407 Szlichtyngowa
 • tel.(65)549 31 15
  fax (65) 549 31 15
  e-mail. sp.staredrzewce@wp.pl
Historia nauczyciele O szkole

O szkole

Historia

  W Starych drzewcach od 1945r. działa Szkoła Podstawowa, która znajdowała się w starych poniemieckich budynkach, gdzie mieściło się pięć klas, z których trzy przypominały klasy, a dwie pozostałe to małe pokoiki, które dostosowano do potrzeb szkoły (obecnie są to prywatne mieszkania). Pierwszym kierownikiem był przybyły ze Lwowa nauczyciel Stanisław Juzwenko. Następnie ten urząd sprawowali: Zieńko Zbigniew, Zehner Zbigniew, Hoffman Aleksander, Szulc Gabriela, Wojtaszek Jan, Szałapski Ludwik.

   Od roku 1968 siedzibą szkołyzostał nowo wybudowany gmach parterowy, który powstał w ramach akcji '1000 szkół na 1000-lecie Państwa". Była ona jedną z lepiej wyposażonych szkół na Ziemi Lubuskiej. Położona w zacisznym miejscu w parku z niewielkim stawem. Ponad 10 lat czekano na tę doniosłą chwilę w historii naszej szkoły, a mianowicie na odebranie nowego obiektu szkolnego. Te 10 lat to okres wzmożonej pracy i wysiłku władz szkoły, grona nauczycielskiego i wszystkich rodziców.

   Dzień 2 września 1968r. zapisał się złotymi literami w historii naszej szkoły. W tym dniu zorganizowanym pochodzie młodzieży wraz z władza i gromadzkimi i gronem nauczycielskim uroczyście przemaszerowała ze starego budynku szkolnego do nowego przenosząc w symboliczny sposób pomoce naukowe.

   Oficjalne otwarcie szkoły z udziałem władz szkolnych i terenowych nastąpiło w dniu 15 września 1968r. Do zgromadzonej młodzieży i rodziców przemówił kierownik szkoły Ludwik Szałapski podkreślając doniosła role w wychowaniu nowego pokolenia. Uroczystością otwarcia nowej szkoły towarzyszyła miejscowa orkiestra.

   Pierwszymi nauczycielami tej szkoły byli"


 • Teresa Marawska
 • Irena Rynkiewicz
 • Teofila Stróżyk
 • Janina Czopek-orłowska
 • Maria Czarnowąs-Pomin
 • Helena Krzyżanowska-Maćkowiak
 • Tadeusz Staniszewski

   Pierwszymi pracownikami obsługi byli pani Maria Bochemek i pan Stanisław Solerewicz.
Przez kolejne lata dyrektorami byli: Maerzwa Kazimierz, Kotłowski Tadeusz, Mucha Andrzej, Struniawski Leszek, Szałapska Alicja. od roku 2002 funkcję tę pełni pani mgr Halina Szuman - wieloletni pracownik tej szkoły. Przez minione lata swój trud w nauczanie dzieci włożyło wielu zasłużonych pedagogów m. in: p. Bogna Kostka, p. Weronika Kapelańczyk, p. Janina Staszak, p. Irena Rynkiewicz, p. Janina Orłowska, p. Tadeusz Staniszewski, p. Ludwik Szałapsli. W biegu 60-letnich dziejów Szkoły podstawowej w Starych Drzewcach wpisali się niezapomniani kapłani: Ludwik Mucha i bolesław Dratwa.
  
   O estetykę i komfort naszej pracy w szkole dbali pracownicy obslugi i administracji: p. Przybylska, p. nowak, p. Matuszewski.

   Pierwszymi pierwszoklasistami "Nowej Szkoły" były dzieci z rocznika 1961, a pierwszymi basolwentami, którzy opuścili mury tej szkoły była młodzież z roku 1954.

   Upływające lata i zmiany administracyjne spowodowały duże niedoinwestowanie szkoły. Jednak działania podejmowane przez poszczególnych dyrektorów, nauczycieli i rodziców pozwalają usługę edukacyjną utrzymać w miarę możliwości na wysokim poziomie.
  
   Po reformie oświatowej z roku 1999 jest to szkoła sześcioklasowa z oddziałem przedszkolnym. Łącznie uczęszcza do niej 104 uczniów. Każda klasa ma własną sale lekcyjną o która dbają zarówno wychowawcy jak i rodzice, którzy bardzo często angażują się w prace na rzecz szkoły.

   W chwili obecnej w szkole zatrudnionych jest 13 nauczycieli i 3 pracowników administracji i obsługi. Duża część pracowników to byli absolwenci tej placówki. W trudnej pracy wspiera nas duchowo ks. Dziekan, Proboszcz Jan Poźniak.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa
  Stare Drzewce 55,
  67-407 Szlichtyngowa
 • tel.(65)549 31 15
  fax (65) 549 31 15
  e-mail. sp.staredrzewce@wp.pl

Galeria zdjęć